Sme hrdí! V roku 2012 sme získali „Złoty Laur Małopolski” (Zlatý laurel Malopoľska). Cenu sme dostali od zástupcu vojvodu Malopoľského vojvodstva – Andrzeja Harężlaka – 26. septembra v zámckom scenérii reštauracie “U Ziyada” v Krakove. O rok skôr, v roku 20011, sme doslati vyznamenanie “Srebrnym Laurem Małopolski” (Striborný laurel Malopoľska).

Súťaž o “Złoty Laur Małopolski” ako aj “Srebrny Laur Małopolski” je organizovaná už od roka 2001 Malopoľskou kanceláriou propagácie pod záštitou vojvodu Malopoľského vojvodstva a predsedu Vojvodského klubu techniky a rozvoja v Krakove.
Tieto ceny podporujú najlepšie firmy z Malopoľska. Sú nezvyčajným vyznamenaním a spájajú sa s veľkou prestížou. “Laur Małopolski” je skvelé odporúčanie pre budúcich kontrahentov, lebo svedčí o veľmi výsokej kvalite výrobkov a služieb, ponúkaných ocenenými firmami.